Mikrotjänster

Våra flexibla team kan hjälpa dig att bygga bättre mikrotjänster för on-prem eller molnapplikationer.

Genom att använda mikrotjänster rätt kan din organisation snabbare anpassa sig till nya krav i en marknad i förändring. Mikrotjänstarkitekturen bryter ner dina monolitiska applikationer i små bitar som var och en kan anpassas, bytas ut, eller skalas individuellt.

Men, om detta inte hanteras på ett bra och stringent sätt – kan det leda till oordning med dålig uppföljning och regelefterlevnad. Exempelvis kan dålig integration med äldre befintliga system skapa en teknisk skuld som är svår att överbrygga samt höga kostnader för IT.

Skapa det mikrotjänster som är rätt för er

I stället för att använda mikrotjänster som den enda metoden, hävdar vi på Swedwise att man bör använda sig av mikrotjänster som en serie överlappande mönster som man väljer bitar ur för att forma det bästa i ens egen situation. Det finns ingen fördel i att implementera alla aspekter av mikrotjänster på en gång – det kan och bör anpassas efter vad som är klokt på pragmatiskt sätt erat fall.

Mera agil, med lägre kostnader

Swedwise kan hjälpa dig med dina mikrotjänster utmaningar:

Mikrotjänsterskifte

Utveckla en strategi för gradvis skifte fån era monolitiska system till en mikrotjänster-baserad arkitektur

Utveckla och driftsätt

Skaffa de rätta verktygen för att utveckla, testa och driftsätta dina applikationer

Utveckla Gemensamt

Implementera och driftsätt bitar ur ditt applikationsnätverks funktionalitet

Bygg bättre mikrotjänster

Våra flexibla team kan hjälpa dig att bygga bättre mikrotjänster för on-prem eller molnapplikationer som är:

Tillsammans med våra partners kan vi dela vår erfarenhet och hjälpa er att lyckas med integrationsmetodik, Hybridintegration, API-driven, och Mikrotjänster från tanke till implementation, genom hela livscykeln. 
Kontakta Henrik Mörner, +46 72 211 63 56.

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?