Hybrid Integration

Utnyttja data och funktioner i lokala äldre applikationer samtidigt som du banar väg för innovation.

Enkla och snabba informationsflöden 

Att konvertera till en fullständig molnlösning är inte alltid den bästa vägen att gå, men det är inte heller bra att fortsätta med gamla, utdaterade system. Hybridintegration ger det bästa av två världar. 

Med hybridintegration kan du enkelt integrera dina on-premise applikationer och system (ERP, produktionssystem, lagersystem, databaser, m. fl.) med moln-baserade specialiserade Saas/Paas-applikationer för CRM, Social Media, Mobilappar m.fl.).

Allt för att skapa en enhetlig innovativ plattform och upplevelse för användaren, samtidigt som man fortsätter använda det som är bra i befintliga system.

Transformera i er egen takt

Swedwise kan assistera er i att integrera ert data från befintliga system med molnbaserat data, för att säkerställa att er verksamhet fortsätter att ha det bästa stödet. Vi ser till att ni uppnår kraven på datalagring – att visst data måste vara lokalt, medan annat kan finnas i molnet. Du bestämmer var och hur det lagras.

MuleSoft Anypoint för Hybridarkitektur

Som MuleSoft Solution Provider, kan Swedwise erbjuda en unik lösning baserad på inte, utan två, plattformar som tillsammans fungerar som en. Genom MuleSoft Anypoint Platform™ hanterar on-prem integration, medan CloudHub integrerar i molnet, samtidigt som de fungerar som en helhet. Integrationer kan flyttas enkelt mellan on-prem och moln – och erbjuder där igenom fullständig frihet i att välja on-prem, moln eller hybrid. Integrera vad som helst, var som helst, när som helst.

Kopplar ihop vad som helst med vilket system som helst

Genom att utnyttja MuleSofts hybridarkitektur, kan ni flytta mot molnet i er egen takt – när ni är redo. Våra certifierade konsulter kommer att arbeta med att transformera er organisation, redo att stödja er i er förändring, allt efter kraven ändras.

APIer ovanpå ESB

Dagens utmaning med att koppla applikationer direkt mot ESBn är att ESBn inte passar mot den föredragna arkitekturen i vare sig dagens moderna mobilappar och HTML5-klienter, eller massivt skalbara webappar i elastiska molnmiljöer.

EDI/EDIFACT to API

Swedwise kan stödja er organisation i att snabbt gå från traditionell EDI till en API-först ledd utvecklingsstrategi utan risk att tappa ackumulerade, upparbetade  EDI-kanaler. Jämfört med en ren EDI-växel, ger en API-först ledd ansats större flexibilitet i hur man ansluter till andra parter, samtidigt som man behåller en mycket hög kontroll av accessen till kärnsystem som ERP och liknande.

Vilka är dina hybridutmaningar?

Swedwise, tillsammans med våra partners, är bra situerade för att dela vår erfarenhet och hjälpa er att lyckas med API-först, XML/EDIFACT och B2B integration  införande – från tanke till implementation, genom hela livscykeln. Kontakta oss för mer information.

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?