Inobiz DS mapping

En kostnadseffektiv och skalbar mappingslösning. EDI-teknik och formatstandarderna EDIFACT, Odette och X12.

Behöver du integrera och ansluta system inom en verksamhet (EAI) och/eller mellan företag (EDI) och samtidigt integrera systemen med webben (internet)? Med vår expertis på Inobiz DS erbjuder vi kostnadseffektiva, lättanvända och anpassningsbara lösningar för både små och stora system.

Fördelar med Inobiz DS Mapping

Grafisk data mapping, konvertering och transformering

I en visuell miljö kan du snabbt och enkelt utföra konverteringar

Hög produktivitet

Utför enkla konverteringar eller mappningar på mindre än en halvtimme

Kraftfull funktionalitet

Inobiz DS ställer in käll- och målformat för länkning och omvandling av data mellan olika format

Användarvänlig miljö

Genom att ta avstamp i dessa funktioner kan du konvertera mellan i stort sett alla kända format. I Inobiz DS kopplar du samman in- och utdata genom att dra och släppa länkarna med musen. Till exempel:

Våra andra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?