OpenText™ Exstream och StreamServe

Förenkla design, hanteringen och leverans av Omnichannel-kommunikation med den ledande CCM-plattformen.

OpenText™ Exstream, (tidigare StreamServe) är numer en del av Exstream Platform. Plattformen möjliggör omnichannel personaliserad kommunikation (Customer Communications Management) i både mindre och mer omfattande sammanhang. Med hjälp av OpenText™ Exstream intern och extern mottagaranpassad kommunikation sker på ett enkelt och automatiserat sätt.

OpenText™ Exstream™ ger din organisation en säker, kostnadseffektiv och pålitlig lösning för all kundkommunikation.

Skapa, hantera och leverera omnichannel kommunikationer

Med OpenText™ Exstream Plattform kan du lägga till kund- eller leverantörsspecifik information, marknadsmeddelanden m.m. till existerande dokument som redan används i befintliga kommunikationsflöden. Att administrera detta kräver ingen åtgärd från IT-avdelningens sida – vilket leder till korta ledtider. Från beslut till ny marketing kampanj handlar det om minuter.

OpenText Exstream diagram
Med OpenText™ Exstream kan du skapa, producera och distribuera företagsdokument via ett enda oberoende kommunikationslager.

En hörnsten i ert Customer Experience (CX) arbete 

Flexibelt

Välj den kanal som du vill använda för att kommunicera med dina kunder. Skapa dokument som är individuellt anpassade till varje kund, till exempel erbjudanden som syftar till att generera mer- eller korsförsäljning.

Enhetligt

En enhetlig grafisk profil som kommuniceras över alla kanaler. Omfattar alla delar av dokumentproduktionen (document management): framtagning, processautomation och utdata.

Personligt

Marknads-, försäljnings- och verksamhetsteam får möjlighet att kommunicera personaliserade budskap direkt med kunderna. Affärsansvariga kan själva skapa och administrera vilket frigör IT-resurser.

OpenText™ Exstream Funktionalitet

Använd oberoende datakällor med Exstream

Exstream möjliggör digital kommunikation, oavsett datakälla/-or, förmedlad via ett 60-tal utformat (Omni-channel). Några exempel på typiska verksamhetsssytem som använder OpenText™ Exstream och StreamServe:

Kundfall – Benders

Infor M3-användare på Benders minskade interna ledtiden för att ändra dokument från i genomsnitt 8,3 dagar till under 30 minuter med hjälp från Swedwise och en kundanpassad CCM lösning.

Läs mer om Exstream

Exstream Product Overview

Exstream Content Author 

Exstream Empower Editor

OpenText™ Silver och Support Partners

Vi är både certifierade OpenText™ Silver-partner och support partners. Swedwise tillhandahåller licenser, uppgraderingar, utbildning och support för våra lösningar för Enterprise Information Management. Kontakta oss för mer information.

Swedwise is an OpenText Reseller and Support Partner

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?