LBC Logistik ökar produktivitet och lönsamhet

LBC Logistisk bibehåller administrationsstyrka får nöjdare kunder, större volymer och ökad lönsamhet.

LBC Logistik AB

LBC Logistik AB är ett transportsäljande företag som är verksamma inom anläggnings-, maskin-, miljö-, fjärr-, volym-, bud- och flyttsektorn. Idag är 70% av transportsedelhanteringen och 50% av fakturahanteringen digitaliserad där företag och kunder tar emot fakturor elektroniskt.

Utmaning

LBC Logistik AB stod inför flera utmaningar. I fokus låg höjda ordervolymer, ökade krav på effektivitet med bibehållen personalstyrka och önskemål om att skapa rutiner som förbättrade arbetsvardagen för de anställda.

Lösning

Genom att utveckla automatiserade informations- och dokumentflöden med hjälp av fordonsdatorer och digitala gränssnitt för transportsedlar och fakturering. Med tydligt definierade digitala flöden och processer delges berörda funktioner uppdrag, specifikationer och verktyg på ett både intuitivt och kvalitativt sätt.

Med Swedwise får vi en som förstår våra behov, flöden och vart vi vill

– Henrik Gillisson VD, LBC Logistik AB

Resultat

LBC Logistik gick från att hantera tusentals orders, transportsedlar och fakturor manuellt till att sköta detta digitalt och automatiserat med hjälp av fordonsdatorer och Swedwise lösning för effektiv dokumenthantering. Detta har resulterat i att LBC Logistik, med bibehållen administrationsstyrka, fått nöjdare kunder och hanterar större volymer med ökad lönsamhet.

Ladda ner

Kundcase: LBC Logistik

Läs kundcases

Benders levererar korrekt information i rätt tid

Benders skapar enklare och snabbare kommunikationer med kunder och leverantörer.

Läs mer

VGR skapar snabbare innovation

Västra Götalandsregionen accelererar digitalisering parallellt med traditionell systemintegration och förvaltning. 

Läs mer

Göta Energi levererar förbättrade kundupplevelser

Göta Energi driver innovation, tillväxt och skapar ständigt bättre kundupplevelser. 

Läs mer

Redo att ta nästa steg?