Benders levererar korrekt information i rätt tid

Enklare och snabbare kommunikationer med kunder och leverantörer. 

Benders AB

Benders är en av de ledande producenterna på den nordiska marknaden av byggnadsmaterial ämnat för främst utomhus-, trädgård-samt offentliga miljöer. Tillsammans med Swedwise har Benders skapat ett automatiserat sätt att tillföra dynamisk information till affärsdokumenten. Verktyget hade ett stort positivt genomslag på den dagliga verksamheten.

Utmaning

Trots ett modernt affärssystem (Infor Movex M3) brottades Benders med att dokument var statiska i sitt innehåll medans verksamhetens behov var att kunna kommunicera dynamiskt. I varje leverans finns behov att kommunicera med kunder och leverantörer genom personliga texter och unika bilder i affärsdokumenten. Det var önskvärt att på ett automatiserat sätt kunna styra vilken information som skulle inkluderas i dokumenten. Det som i detta fall avgör är parametrar som Benders målgrupper, produktgrupper, geografi m.m. Behoven gällde flertalet av vanliga och dagliga dokument såsom order, avtal och bekräftelser.

Ett tydligt exempel var Inköpsordern som behövde få med unik information beroende på vart olika lager finns geografiskt, vilket språk som tillämpades samt vilken produktgrupp det berörde. Många gånger var det en utmaning att bifoga korrekt information såsom kontaktinformation, öppettider och andra unika villkor beroende på vilket lagerställe som inköpsordern avsåg.

Lösning

Lösningen består av ett webbaserat gränssnitt där Benders kan administrera sina affärsdokuments unika behov och krav. I verktyget sätts regler för vilka texter och bilder som skall appliceras utifrån målgrupper, produktgrupper, geografi m.m. Reglerna kan även tillämpas för andra syften. Viss information kommer med på dokumenten under begränsade datumperioder. Det kan vara, instruktioner, säkerhetsmeddelanden eller hälsningsmeddelanden mässor eller helgdagar.

”Swedwise är mycket kompetenta och utför sina leveranser professionellt.”

– Mathias Olsson, Operations Chief, Benders AB.

Resultat

Att kunna leverera korrekt information i rätt tid betyder mycket för Benders. De verktyg (OpenText Exstream) som idag används för att på ett automatiserat sätt tillföra dynamisk information till affärsdokumenten, har stort genomslag på den dagliga verksamheten. Detta är mätbart i leveransprecision, hur mycket tid det besparar funktioner som administration, kundsupport samt att det skapar merförsäljning. Investeringen i projektet har haft en mycket kort ROI, under 1 år.

Ladda ner

Kundcase: Benders

OpenText: Benders Customer success story

Läs kundcases

Göta Energi levererar förbättrade kundupplevelser

Göta Energi driver innovation, tillväxt och skapar ständigt bättre kundupplevelser. 

Läs mer

LBC Logistik ökar produktivitet och lönsamhet

LBC Logistisk bibehåller administrationsstyrka får nöjdare kunder, större volymer och ökad lönsamhet.

Läs mer

Rexel introducerar Digital Asset Management

Rexel hanterar video-, bild- och ljudfiler på ett automatiserat och centraliserat sätt.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?