Att alltid vara nära kunden: CCM och distansarbete

Idag begränsas många företag till ett effektivt samarbeta genom sina befintliga CCM lösningar. Men du måste inte riva allt och bygga nytt. Återanvänd det som är bra och utvecklas vidare med det nya.

Behovet av individanpassad och dynamisk kundkommunikation (CCM) har aldrig varit större. Enligt IDC är Customer Experience direkt avgörande för en framgångsrik kundrelation. I och med pandemin, där vi i allt större omfattning tvingats arbeta på distans, ställs helt andra krav än tidigare på verksamhetens verktyg för relationsbyggande samarbete och kommunikation.

En produkts eller tjänsts kvalitet kommer till stor del definieras av hur vi upplever att det är att konsumera den. Även inom B2B blir det allt viktigare med att på ett automatiserat sätt kunna serva kunder, partners och leverantörer med rätt information vid rätt tillfälle. Dessutom kommunicerat via de otal olika kanaler som mottagaren själv väljer. Idag begränsas många företag till ett effektivt samarbeta genom sina befintliga CCM lösningar. Men du måste inte riva allt och bygga nytt. Återanvänd det som är bra och utvecklas vidare med det nya.

Se webbinariet

Using Collaborative Communications to Drive Better CX

Vill du veta mer?

Vi har hjälpt många företag att skapa bättre förutsättningar till detta. Våra kunder beskriver att de uppnått tryggare projektleveranser, gladare medarbetare och minskat behov av extern kompetens. Kontakta oss på sales@swedwise.com eller ring på +46 70 279 99 71. Vi kommer se till att du får en god stund tillsammans med en av våra experter här på Swedwise.

Redo att ta nästa steg?

De senaste nyheterna

CCM and CX with OpenText Exstream

Get Exstream with your Output

OpenText™ Exstream offers a complete centralised solution for Customer Communications, Output Management, and foundational Customer Experience (CX).