Förbättra er operationella effektivitet:  ITSM, fem tips att ta hänsyn till 

Hur kan ditt ITSM-team göra vardagen enklare? Inte bara för dig, utan för alla i din organisation? Med tanke på den variation av uppgifter om ändringar, incidenter och förfrågningar av tjänster, så gäller det att hitta ett effektivt sätt att fördela resurserna. 

ESM/ITSM best practice

Att ha en bra process för Service Requests runt de tjänster som levereras i er organisation, möjliggör att ditt team kan fokusera på det som är viktigast – operationell effektivitet. Vad krävs för att ta fram en effektiv process för förfrågningar runt olika tjänster?

Här kommer fem tips att ta hänsyn till:  

1.   Släpp loss kraften nära kunden

Vill ni försäkra er om en felfri hantering av serviceförfrågningar så är det viktigt att det görs nära organisationen. En automatiserad tjänstekatalog som nås via ett webbgränssnitt minskar kostnaden för att lösa “förfrågningar” samtidigt som det ger en översikt över processen i organisationen.

2.   Förenkla med automation

Det ska vara intuitivt och enkelt att beställa tjänster. Börja med de vanligaste och mest enkla tjänsterna att automatisera. Automatiserade och förenklande attestflöden bör prioriteras där det är möjligt.

3.   Bästa hjälpen är den integrerade

En tjänstekatalog som är integrerad med andra verksamhetssystem skapar en enklare vardag. Genom att knyta tjänstekatalogen till en kunskapsdatabas så kan användarna också i högre grad lösa sina egna förfrågningar. Sträva efter kortare ledtider mindre hands-on med support.

4. Kundupplevelsen är viktig

Låt användarna kontinuerligt ge feedback på tjänstekatalogen och dess innehåll, för att säkerställa kvalitet och nytta. Dokumentera önskemål och behov, därefter värdera mot verksamhetens krav.

5. Identifiera, mät och analysera

Säkerställ att servicenivåer (SLA) har rätt beskrivning och att listade åtgärder finns på plats så att förfrågningarna kan tas om hand inom rätt tidsram. Skapa de arbetsbeskrivningar och rutiner som ska finnas i kunskapsdatabasen. Slå fast mätvärden för kvalitetssäkring av leverans.

Kom ihåg!

“Request fulfilment” är en nyckelprocess inom Service operation i ITIL’s tjänstelivscykel. Den hjälper till att optimera hanteringen av förfrågningar. En väl fungerande process ger nöjdare slutkunder och skapar konkreta affärsnyttor. Det skapar även en högre operationell effektivitet.

Skapa tid för det goda

Den dagliga IT-leveransen blir så mycket enklare med Enterprise Service Management (ESM). Ni kommer att lägga mindre resurser på komplexa manuella processer och istället kunna fokusera på det som är värdefullt för organisationen. Om du är nyfiken på att veta mer så finns vi för att hjälpa dig vidare.   För mer information, kontakta David Hedstrom, +46 730 82 31 80.

Redo att ta nästa steg?

De senaste nyheterna

Answermodules partnership news

Swedwise partners with AnswerModules

Our network of trusted partners is growing! We are proud to announce a new partnership with Answer Modules.