Region Stockholm ökar säkerheten

Region Stockholm skapar snabbare och mer flexibla informationsflöden.

Region Stockholm

Region Stockholm har ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv. Varje dag året runt skickar Region Stockholm ut tusentals känsliga sjukvårdsdokument. Informationen kan ofta vara komplex och flyttas mellan interna och externa logistikflöden.

Utmaning

Att utveckla och förvalta en plattform bestående av både synkrona och asynkrona flöden av information mellan Region Stockholms cirka 2000 hälso- och sjukvårdsenheter.  För att kunna förändra och lägga till nyare mer flexibla teknologier och agila processer till en traditionell EDI-förvaltning krävs att denna plattform har mycket höga SLA-krav dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt.

Lösning

Swedwise Healthcare Suite: En plattform bestående av en rad moduler (bland annat Mulesoft Anypoint PlatformWisetech xT och Nodinite) för såväl den senaste API-ledda utvecklingen till mer traditionell EDI-trafik i stora volymer. Swedwise levererar kompetens och support 24/7/365 till Region Stockholm på hela integrationsplattformen.

“Swedwise har en unik kompetens som verkligen kommer oss till nytta

– Peter Burell, Domain, Integration Architect, Region Stockholm

Resultat

Swedwise Healthcare Suite hanterar alla aspekter av systemintegration och ger en enkel och smidig förvaltning med hög säkerhet, kombinerat med en effektiv och agil support.

Läs mer

Kundcase: Region Stockholm

Platform Overview: Swedwise Healthcare Suite

Läs kundcases

VGR skapar snabbare innovation

Västra Götalandsregionen accelererar digitalisering parallellt med traditionell systemintegration och förvaltning. 

Läs mer

Göta Energi levererar förbättrade kundupplevelser

Göta Energi driver innovation, tillväxt och skapar ständigt bättre kundupplevelser. 

Läs mer

Benders levererar korrekt information i rätt tid

Benders skapar enklare och snabbare kommunikationer med kunder och leverantörer.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?