Är du redo att utvecklas från ECM till Content Services?

Vill du göra dina dagliga interaktioner med kunder, leverantörer och interna resurser enklare? Med en Content Services-plattform kan du överbrygga informationssilos, förenkla samarbete i MS Teams, stärka säkerheten och göra värdefulla dokument redo för återanvändning och ompaketering.

ECM to Content Services

Enterprise Content Management (ECM)-system utvecklas. Detta drivs av behovet av ett effektivt sätt att hitta, använda och dela information inom organisationer. Content Services-plattformar (CSP:er) är samarbetsinriktade, processorienterade applikationer med tätare integration till andra ledande affärssystem.

Från Content Management till Content Services. Vad är skillnaden?

Där traditionell Entrprise Content Management fokuserar på att fånga, lagra och hantera information, tar Content Services en tjänstebaserad approach för att hjälpa användare att få tillgång till den information de behöver, när och var de behöver den, och i ett format som är enkelt för dem att arbeta med.

Document Management Evolution. Enterprise Content Management (ECM) till Content Services.
Content Services utvidgar ECM för att säkerställa att ostrukturerad data kan ses via det system som är naturligt för den process som följs, avdelningen som använder det eller användaren.

Vad gör en Content Services-plattform?

Content Services-plattformar är integrerade, flexibla plattformar för affärsdokument, som ofta är spridda inom en organisation. Utformade för att ansluta sömlöst till viktiga affärssystem som kundkommunikationssystem, ERP:s eller till och med enkla arkiv, ger de användare tillgång till relevant, strukturerad eller ostrukturerade data från en enda plats utan att behöva byta mellan olika applikationer. Det innebär att man kan få tillgång till relaterade dokument från klientsidorna i en ERP eller hämta kunddata och historik samtidigt som man utarbetar ett förnyelseavtal.

CSP single view
Med Content Services sparar användare tid och låser upp värdet av sin företagsinformation med enkel åtkomst till relevant data.

En Content Services Plattform kommer fortfarande att stödja de förväntade funktionerna som Records Management, Datafångst och Arbetsflödshantering, men kommer att berika varje del av verksamheten med bredare sammanhang och relevans inom de övergripande processerna. Dokument behöver inte längre skapas i en silo medan viktiga, relaterade data lagras i en annan. Så processer som kontraktshantering kan integreras fullt ut mellan flera verksamhetssystem, samtidigt som exempelvis kundtjänstavdelningen kan få snabb åtkomst till all relevant information genom en enda applikation.

Fördelarna med Content Services

Användarcentrerad

Integrerade användargränssnitt minskar behovet av att ”hoppa” mellan olika applikationer för att utföra uppgifter eller hitta information. Detta kan förkorta ledtider i ärendehantering och förbättra svarstiden för exempelvis kundtjänst.

Integration

Lagra innehåll i flera system samtidigt som du hanterar ”dataspill”.

AI-driven regelefterlevnad

Tillämpa AI så att icke-överensstämmande data automatiskt elimineras från arkiv. AI ser också till att anställdas delning av dokument i applikationer som MS Teams följer regelefterlevnad.

Governance (Styrning)

Centralt kontrollerad records management, metadata, sökning och versionskontroll.

Automatiserade arbetsflöden

Minska manuellt arbete genom att autonomt hantera metadata, lagring, klassificering och livscykelbeslut.

Varför välja Swedwise som CSP-partner?

Swedwise har omfattande erfarenhet av Content Services och Information Management. Vi kombinerar ledande Content Services-plattformar med en flexibel implementationsstrategi med omfattande erfarenhet av integration. Standardiserade integrationer för Microsoft Office 365® och MS Teams, SAP®, Salesforce® och Google innebär att du enkelt kan kontrollera, organisera och göra information tillgänglig internt och externt.

Läs också

OpenText Extended ECM (Content Suite)

Swedwise Content Services Platforms

White paper: Four Ways Content Services Drive a Connected Enterprise

Executive brief: OpenText Extended ECM

CSP Data Sheet

Redo att ta nästa steg?

De senaste nyheterna