Sluta söka och börja hitta dig rätt information med Content Services

Lägger du för mycket tid på att söka efter rätt information? Går du ibland ”vilse” i flera system när du försöker hitta det du behöver? Det du kanske letar efter är en Content Services-plattform.

content services search with a single-view

Enkelt att samarbeta, söka och dela

Utspridd information i olika applikationer gör det svårt att söka efter, komma åt och använda data, vilket skapar betydande hinder i digital transformation.* Så hur kan organisationer hjälpa sina anställda att enklare hitta, dela och återanvända information för att förbättra operationell effektivitet? Svaret är Content Services.

ECM vs CSPs

Du har kanske hört termerna ”Content Services” eller Content Services Platform (CSP) användas synonymt med vad vi traditionellt skulle kalla Enterprise Content Management (ECM). Skillnaden är dock att moderna Content Services tar en tjänstebaserad approach för hantering av företagets innehåll. Medan traditionell ECM fokuserar på att fånga, lagra och hantera innehåll, ställer Content Services även frågan ”Hur kan användare få tillgång till den information de behöver, när och var de behöver den, och i ett format som är enkelt för dem att arbeta med inom de applikationer de är mest vana vid att arbeta i?”

Egenskaper hos ledande CSPs

Åtkomst till data från olika applikationer och arkiv åstadkoms enkelt genom att tilldela metadata på rätt sätt för att organisera och snabbt hitta rätt saker. En bra CSP möjliggör även för användare att ställa in fler filter baserat på metadata för att ytterligare minska antalet resultat som returneras.

Andra egenskaper inkluderar:

  1. Integration och aggregering
  2. Analys och AI
  3. Användarcentrerade gränssnitt
  4. Avancerad sökning och anpassning
  5. Content federation
  6. Automatiserad regelefterlevnad

Din Informationsportal

En Content Services-plattform fungerar som din huvudsakliga åtkomstpunkt för information som finns i alla typer av system inom organisationen. I stället för att lagra all information inom en enda plattform integrerar CSP appar och tjänster för att komma åt, arbeta med och hantera information oavsett var den befinner sig. Det innebär att ”rollbaserade”, ämnesspecifika innehållsvyer kan skapas inom Content Services-plattformen, men det innebär också att samma information kan ses från andra centrala applikationer, som exempelvis ERP-system. Detta förenklar och förbättrar hur innehåll används – vilket gör det möjligt för team att dela dokument enklare och säkrare och användare att arbeta inom bekanta system utan att gå miste om viktig information och sammanhang.

Effektivisera samarbete

En CSP, och mer specifikt dess användargränssnitt, minskar behovet av att ”hoppa” mellan olika program för att utföra uppgifter, vilket förkortar ledtider i exempelvis ärendehantering. Det kan även automatisera förberedelser inför möten, förbättra säkerheten och förenkla dokumenthantering i program som MS Teams, Office365 och andra affärsrelaterade applikationer. AI-verktyg säkerställer att anställdas delning av dokument som bryter mot relevanta regler i till exempel MS Teams kan förhindras och/eller upptäckas.

Hur en CSP passar in i din verksamhet

CSP single view
Med Content Services sparar användare tid och låser upp värdet av sin företagsinformation med en enkel åtkomstpunkt.

En Content Services-plattform är en enkel åtkomst åtkomstpunkt till relevant data:

Skapa försprång med Content Services

Om du letar efter en lösning för att förbättra operationell effektivitet och effektivisera samarbete, är Content Services svaret. Moderna Content Services-plattformar, till skillnad från traditionell Enterprise Content Management, prioriterar användarcentrerad åtkomst till information och skapar en sömlös upplevelse för anställda. Med förmågan att få tillgång till alla relevanta data i en enda vy, koppla information till processer och minska tiden som spenderas på sökning, blir en Content Services-plattform din portal in i en mer produktiv och effektiv organisation.

Swedwise är Content Services Specialister

Swedwise har omfattande erfarenhet av Content Services och informationshantering. Vi kombinerar ledande Content Service-plattformar med en flexibel implementeringsstrategi, vilket gör det möjligt för dig att ge liv åt din värdefulla information i din egen takt. Standardiserade integrationer för Microsoft Office 365®, SAP®, Salesforce® och Google innebär att du enkelt kan kontrollera, organisera och göra information tillgänglig internt och externt.

*451 Research, Market Intelligence Business Impact Brief: IT Turns its Attention to Employee Productivity and its Preference Toward SaaS. (2021)

Läs också

OpenText Extended ECM (Content Suite)

Swedwise Content Services Plattformar

White paper: Four Ways Content Services Drive a Connected Enterprise

Executive brief: OpenText Extended ECM

CSP Data Sheet

Redo att ta nästa steg?

De senaste nyheterna