Ta ett helhetsgrepp: Hitta rätt information i rätt kontext

Hitta den information du behöver när du behöver den med Extended ECM och anpassningsbara gränssnitt.

Ta ett helhetsgrepp med informationshantering: Hitta rätt information i rätt kontext

En grundläggande princip för god informationshantering är att se till att information är lämplig för ändamålet; både för dess primära syfte och för dess potentiella sekundära användning. Detta inkluderar också att informationen är standardiserad så att medarbetarna kan dra full nytta av den, vilket ger förutsättningar för ännu mer värde för alla användare.

Smidiga informationsflöden med anpassningsbara gränssnitt

Detta innebär att användare inte längre behöver tillgång till alla system och applikationer för att fatta bättre beslut. Det uppnås genom att bygga vyer utifrån användarnas och verksamhetens behov. De kan få information direkt tillgänglig för dem i det system eller den ”dashboard” de föredrar att arbeta i. Till exempel, SAP-innehåll blir automatiskt tillgängligt för Salesforce-användare baserat på metatag-anslutningar. Detta är ”Content in Context”.

Du behöver inte gå utanför befintliga affärsprocesser

Ett annat bra exempel på ”Content in Context” är hur Microsoft Teams nu har blivit ännu viktigare i och med det ökande distansarbetet. Genom att integrera de aktiviteter och innehåll som skapats i Teams, med organisationens content-management plattform, kan informationen sedan vara tillgänglig via andra applikationer. Detta hjälper till att utöka värde till verktygen utöver deras ursprungliga användning.

digital workspaces and extended ecm
När användare har den information de behöver mer tillgänglig, fattar de smartare, snabbare beslut och kan fokusera på de mer kritiska uppgifterna. Genom att ta bort produktivitetshinder, kan en övergripande och central hantering av innehåll leda till mer ”användaranpassning” och därmed ökad flexibilitet. Dessutom ökar det säkerheten och regelefterlevnaden..

Få bättre Regelefterlevnad

Att ansluta innehåll till den digitala verksamheten är grunden för ”The Intelligent Connected Enterprise”. Extended ECM öppnar dörren till organisationens all data; så att du enkelt kan styra, organisera och göra informationen tillgänglig för din personal i hela företaget (beroende på behörigheter). Människor och processer blir mer anslutna och produktiva på det sätt som fungerar för dem. Samtidigt ökar mängden information som tas under kontroll.

Digital workplace and digital business
Med ”Extended Content Services” (ECM) löser vi produktivitetsproblem och utvidgar bästa praxis för styrning till processer.

Hur ansluter du dina digitala arbetsplatser till ditt digitala företag?

Här är några saker att komma ihåg när du granskar hur Content Services och Extended ECM kan bidra till att maximera dina affärsprocesser:d:

Checklista

Maximera dina affärsprocesser med Swedwise

OpenText™ Silver och Support Partners

Vi är både certifierade OpenText™ Silver-partner och support partners. Swedwise tillhandahåller licenser, uppgraderingar, utbildning och support för våra lösningar för Enterprise Information Management. Kontakta oss för mer information.

Swedwise is an OpenText Reseller and Support Partner

Redo att ta nästa steg?

De senaste nyheterna