OpenText™ Media Management

En central lagringsplats för att enkelt kunna skapa, återanvända, uppdatera och publicera mediafiler.

Hantera livcykeln för mediafiler

OpenText™ Media Management är enligt Forrester branschledande. Lösningen hjälper dig att hantera företagets alla video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till konsumtion. Lösningen förbättrar organisationens affärsprocesser genom att automatiserat förmedla digital media i anpassade, kontrollerade och säkra format. Stödet används med fördel både för interna och externa kommunikationsvägar med behov av digitala mediaformat.

DAM eller PIM – Vad är skillnaden?

Den viktigaste skillnaden är att Digital Asset Management hanterar alla digitala tillgångar som en organisation kontrollerar, medan Product Information Management fokuserar på en produkts livscykel.

DAN Vs PIM
Digital Asset Management hjälper dig att hantera företagets alla video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till konsumtion.

När behöver jag DAM?

Enkelt ordning och reda med OT Media Management

När det är manga människor inblandade i många olika processer kring filerna, OpenText™ Media Management ger din organisation en central lagringsplats för bilder/ljud/video. Lösningen kan kontrollera och förmedla företagets alla digitala media-resurser på ett standardiserat sätt, öka säkerheten och möjliggör rätt ljud, bild och text till kunder och partner, automatiskt i rätt format till den enhet mottagaren använder..

Reuse and repurpose rich media content, in order to maximise the lifetime value and ROI of your digital assets

Maximera värdet av era digitala resurser

OpenText™ Media Management följer användaren sina processflöden, för att producera, publicera och på valfri kanal distribuera digital media via en säker och skalbar plattform:

OpenText™ Media Management  samverkar direkt med många andra verktyg för marknadsföring-, process-, och verksamhetsstöd. OpenText Media Management är en del av flera plattformar, exempelvis OpenText™ Exstream och Content Suite.

OpenText™ Silver och Support Partners

Vi är både certifierade OpenText™ Silver-partner och support partners. Swedwise tillhandahåller licenser, uppgraderingar, utbildning och support för våra lösningar för Enterprise Information Management. Kontakta oss för mer information.

Swedwise is an OpenText Reseller and Support Partner

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?