Undvik dokumentkyrkogårdar. Jaga bort datazombierna. Tillgängliggör din information med AI!

Sluta skapa dokumentkyrkogårdar fulla av information utan någon koppling. Eller ännu värre, att se värdefull information hamna där och aldrig mer se dagens ljus. Ge istället liv åt din data och få den att arbeta för dig. Med Content Services kan du göra just det.

no more document graveyards with content services.

Den okontrollerade tillväxten av data, även känd som ”dataspill” inom en organisation, inträffar när data skapas, samlas in och lagras i olika system, applikationer och enheter. Detta skapar informationssilos och till sist ”dokumentkyrkogårdar”, där fragmenterad information får sin sista viloplats.

Data som betraktas som död, men som fortfarande lurar någonstans, blir ”zombiedata”. Att lagra dessa datazombier på det här sättet är kostsamt och ineffektivt. Ibland kan denna data innehålla användbar information som kunde ha återbrukats. Men det finns en lösning….En Content Services-Plattform.

Håll dina viktiga data levande och uppkopplade med en Content Services-Plattform, eller döda och oanvända i dokumentkyrkogårdar?

Vad är Content Services?

Content Services-plattformar (CSPs) eller Enterprise Content Services (ECS) är nyckeln till att låsa upp din verksamhets datapotential. Bron mellan datasilos, som kopplar samman system och informationsarkiv. Den är slutet för att värdefull data begravs och glöms bort, istället för att sättas i ett sammanhang och göras relevant. CSPs är utvecklingen av traditionella system för Enterprise Content Management (ECM) till integrerade, dynamiska, ”användarcentrerade” plattformar som stärker organisationer och driver processeffektivitet.

En Informationsportal: Fördelen med Content Services

Enterprise Content Services integreras sömlöst med din organisations system och informationsarkiv, vilket gör det möjligt för dina anställda att enkelt komma åt och använda innehåll oavsett plats eller enhet. Medan de behåller väsentliga funktioner som records management, datafångst och arbetsflödeshantering går Content Services Plattformar bortom enkel innehållshantering genom att inrikta sig på specifika användningsområden inom din organisation och underlätta ett fritt flöde av information i alla affärsprocesser.

CSP single view
Med Content Services sparar användare tid och låser upp värdet av sin företagsinformation med enkel åtkomst till relevant data.

Från Content Management till Content Services

Traditionell Enterprise Content Management fokuserar på att fånga, lagra och hantera innehåll. Content Services Plattformar går ett steg längre genom att fråga ”Hur kan vi ge användarna enkel, on demand-åtkomst till den information de behöver, i ett format som passar dem, i den applikation de är mest bekväma att arbeta i?”. CSPs bygger vidare på och förbättrar befintliga ECM-applikationer med sömlös integration, AI, automatisering, filsamarbete och analys.

traditional ecm vs modern content services

Denna utveckling ger liv åt dina data och har många fördelar:

Användarcentrerad upplevelse

Samarbetsinriktade, integrerade arbetsutrymmen minskar behovet av att ”hoppa” mellan olika applikationer för att utföra uppgifter eller hitta information. Detta kan förkorta ledtider i ärendehantering och förbättra svarstiden för exempelvis kundtjänstavdelningen.

Integration

Fortsätt att lagra innehåll i flera system samtidigt som du behärskar dataspill med sömlös integration som säkerställer enkel åtkomst med styrning och åtkomstkontroller för förbättrad analys, sökbarhet och delning mellan avdelningar och med externa partners.

Säkerställ regelefterlevnad

Centralt kontrollerad Records Management, metadata, sökning och versionskontroll. Med tillämpad AI och med fokus på regelefterlevnad, så kan icke-överensstämmande data automatiskt raderas från arkiv och därigenom undviks skapandet av dokumentkyrkogårdar.

AI-driven

Avsevärd minskning av manuellt arbete genom autonom hantering av metadata, lagring, klassificering och livscykelbeslut. AI kan även säkerställa att anställdas delning av dokument i applikationer som MS Teams inte strider mot regler och följer överensstämmelser inom lösningen.

Nyttja fördelarna av en Content Services Plattform

Enterprise Content Services-plattformar tar dig bort från dokumentkyrkogårdarna och datazombierna som plågar många organisationer. De ger företag möjlighet att ge liv åt sin data, bryta ner silos och få informationen att arbeta för dem. Med CSPs kan du gå från traditionell Enterprise Content Management (ECM) till ett dynamiskt, användarcentrerat tillvägagångssätt som utnyttjar integration, AI, automatisering och samarbete till att förenkla vardagen.

Swedwise är Content Services specialister

Swedwise har omfattande erfarenhet av CSPs och informationshantering. Vår metodologi kombinerar ledande Content Service-plattformar med en flexibel implementeringsstrategi, vilket gör det möjligt för dig att ge liv åt er värdefulla information i er egen takt. Vi integrerar sömlöst med SAP®, Salesforce®, Microsoft® och andra ledande applikationer, vilket effektiviserar informationsflöden och förbättrar era processer. Lås upp din verksamhetsdatas verkliga potential med Swedwise och Content Services.

Sluta skapa dokumentkyrkogårdar. Jaga bort datazombierna!

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att ge liv åt din information och sluta skapa dokumentkyrkogårdar och jaga bort datazombierna!

Läs också

OpenText Extended ECM (also known as Content Suite)

Swedwise Content Services Platforms

White paper: Four Ways Content Services Drive a Connected Enterprise

Executive brief: OpenText Extended ECM

CSP Data Sheet

Redo att ta nästa steg?