Rexel introducerar Digital Asset Management

Rexel hanterar video-, bild- och ljudfiler på ett automatiserat och centraliserat sätt.

Rexel

Rexel är en av världens största elgrossistkoncerner med verksamhet i 26 länder på tre kontinenter. I Sverige jobbar närmare 800 medarbetare på 62 platser och har en omsättning på ca 5 miljarder SEK (2017). Med över 120,000 artiklar blir en manuell kvalitativ administration kring bilder ohållbar. Rendering och formgivning måste kunna ske på automatisk väg för att täcka in alla produkter.

Utmaning

I flera kundrelaterade processer skapas dokument med information från flera verksamhetssystem. Till dessa dokument önskades även produktbilder som stärker kommunikationen till kund. Med befintligt Product Information Management (PIM) system kan bilder knytas till produkter för ex webb, men det levererar inte till andra verksamhetsbehov, såsom offerter eller liknande. För att det senare ska kunna ske behövs någonting mer. Med över 120,000 artiklar blir en manuell kvalitativ administration kring bilder ohållbar. Rendering och formgivning måste kunna ske på automatisk väg för att täcka in alla produkter..

Lösning

Swedwise levererade och implementerade en Digital Asset Management (DAM) plattform OpenText Media Management varigenom flera moment i den grafiska produktionen delvis eller helt automatiseras på ett centraliserat sätt. Dessutom klarar systemet ljud och rörliga bilder för motsvarande produktioner på ex webb.

Resultat

Rexel har idag flera centrala affärsdokument som genom Customer Communications Management och DAM automatiskt skapas med information som är anpassad till aktuella produkter och mottagaren av dokumentet. Hela förloppet från texter och produktbeskrivningar med bilder skapas och distribueras via flera olika kommunikationskanaler, på ett automatiserat sätt.

Ladda ner kundcase

Kundcase: Rexel

Läs kundcases

Benders levererar korrekt information i rätt tid

Benders skapar enklare och snabbare kommunikationer med kunder och leverantörer.

Läs mer

Göta Energi levererar förbättrade kundupplevelser

Göta Energi driver innovation, tillväxt och skapar ständigt bättre kundupplevelser. 

Läs mer

LBC Logistik ökar produktivitet och lönsamhet

LBC Logistisk bibehåller administrationsstyrka får nöjdare kunder, större volymer och ökad lönsamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?